top of page

Camping De Ruimte

Camping De Ruimte

Kommer du også til Camping de Ruimte i Dronten?

Leter du etter en camping i Dronten? Camping De Ruimte ligger midt i skogen på den tidligere havbunnen av Zuiderzee på en sandbank! Hvor spesiell er det?

Denne campingplassen i Dronten ligger på Stobbenweg. Oppkalt etter stubber (trestubber) som ble funnet her i bunnen av Zuiderzee. Noe som betyr at det var land her før det var sjø ...

På dette helt spesielle eldgamle stedet har vi skapt et lite paradis midt i naturen der alle, enten du er begrenset eller ikke, kan slappe av, slappe av, ha det gøy, lage nye minner, oppleve nye ting, møte hverandre eller kan være alene.

U Romslige campingplasser

Camping bungalower (telthus)

AmCamping-plasser

Ch Ren (tilpasset) sanitær

Restaurant med terrasse

Ut Bilfri (rullestolvennlig) side

Ind Barnevennlig

 Lek, vannbad

EcGjenoppretting (skoleferie)

 Liten butikk

Vers Fresh ruller hver dag

Gratis Wifi

 Attraktivt miljø med mulighet for utflukter

Enkelsk

Are you also coming to Camping de Ruimte in Dronten?

Looking for a camping in Dronten? Camping De Ruimte is located in the middle of the forest on the former seabed of the Zuiderzee on a sandbank! How special is that?

This campsite in Dronten is located on the Stobbenweg. Named after the stumps (stumps of trees) found here at the bottom of the Zuiderzee. Which means there was land here before there was sea ...

In this very special ancient place we have created a small paradise in the middle of nature where everyone, whether you are limited or not, can relax, relax, have fun, make new memories, experience new things, meet each other or can be alone.

At this campsite in Dronten, Camping de Ruimte, much and nothing can be done! That is very tasty in this hectic time!

U Spacious camping spots

Camping bungalows (tent houses)

AmCamping pitches

Ch Clean (adapted) sanitary

Restaurant with terrace

Ut Car-free (wheelchair-friendly) site

Ind Child friendly

 Play, water bath

Recreation (school holidays)

 Small shop

Verse Fresh rolls every day

Free Wifi

Attractive environment with possibility of excursions

bottom of page